Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych.


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO.
Administratorem Pani/Pana danych jest TEPfactor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000722756, reprezentowany przez Tomáša Chrousta, Członka Zarządu oraz Marcelę Zemanovą, Członka Zarządu, (dalej “My”)
• Dane osobowe klientów i kontrahentów są za ich zgodą przetrzymywane od początku współpracy aż po moment jej zakończenia. Po zakończeniu współpracy są przekazane klientowi maksymalnie do dwóch tygodni,
• Dane osobowe są przechowywane w celu przedstawienia oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.
Każdy z Państwa ma prawo do:
• wiedzy, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy
• poprawienia swoich danych
• przeniesienia swoich danych
• zostania zapomnianym
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie


Stosując RODO, TEPfactor Sp. z o.o.:
• przetwarza dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu
• przetwarza nie więcej danych niż jest to konieczne
• dba, by Państwa dane były aktualne, rzetelne, prawdziwe
• chroni Państwa dane zapewniając ich poufność
Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Jeśli chcą Państwo, by wasze dane zostały zmienione, zaktualizowane lub usunięte z naszej bazy. W takie sytuacji prosimy o kontakt mailowy na adres: warszawa@tepfactor.pl


Polityka prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych
  Informacja przeznaczona jest dla naszych klientów, użytkowników naszych stron internetowych, klientów naszego centrum rozrywki odnośnie gromadzenia informacji osobowych i zasad ochrony opisanych poniżej prywatność.
  Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna, dlatego zawsze można się z nami skontaktować w razie potrzeby. Zawsze postępuj zgodnie z tymi wytycznymi. Jeśli potrzebujesz jakiejś części tekstu, aby wyjaśnić, doradzić lub omówić inne przetwarzanie twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami poprzez e-mail jarek.luczaj@tepfactor.pl
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Gromadzimy dane osobowe, kiedy:
  • skontaktujesz się z nami za pośrednictwem stron internetowych;
  • zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej
  • zapiszesz się do naszego formularza rezerwacji
  • Zarejestrujesz się w naszym obiekcie przed rozpoczęciem gry
  • zakupisz produkty w naszym e-sklepie;
  • zapiszesz się do naszego newslettera;
  • wyślesz do nas wniosek o nasze usługi;
  • podpiszesz z nami umowę;
  • podasz nam dane samodzielnie przez e-mail, telefon lub w inny sposób
  Przetwarzamy następujące dane:
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy;
  • data urodzenia lub numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail;
  • adres pocztowy;
  • zbiorcze lub grupowe zdjęcia wykonane u nas w obiekcie
  • Adres IP;
  • przeglądarka, identyfikacja systemu operacyjnego i inne informacje dotyczące analizy
  ruchu;
  • pliki cookie
 3. Kto ma Twoje dane osobowe
  W razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, obsługą systemów informatycznych, obsługą mediów społecznościowych, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi, usługami kurierskimi, agencjom reklamowym.
  W odniesieniu do zmieniających się osób świadczących usługi nie można wymienić wszystkich w szczególności obecnych i przyszłych procesorów danych osobowych.
 4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak potrzeba do realizacji zamówienia lub uzgodnionej umowy handlowej oraz po okresie 5 lat, w przypadku uzasadnionego interesu. Dane osobowe następnie będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków archiwizacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
  Potrzeby te mogą się różnić w zależności od rodzaju danych w kontekście różnych produktów, dlatego rzeczywisty czas przechowywania informacji może się znacznie różnić. Jeśli poinformujemy Cię o konkretnym czasie, w którym przechowamy twoje dane osobowe w konkretnym przypadku, na pewno nigdy go nie przekroczymy. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nigdy nie przekroczymy czasu podanego podczas wyrażania zgody. Celem przetwarzania oraz podstawę prawną dla przetwarzania danych zamówienia, które są nam dostarczane jest umożliwienie nam kontaktu z Tobą, powrót z odpowiedzią na wszystkie potrzeby zamówienia, prawidłową realizację zamówień, w celu organizacji imprez firmowych i imprez integracyjnych lub prywatnych rzeczy pozostawionych w naszym obiekcie. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z prawem i przejrzysty, a jedynie istotne, odpowiednie i niezbędne dane są wymagane w związku z celem przetwarzania.
  Dostarczenie danych osobowych dla celów umowy oraz przekazanie danych osobowych w celu odpowiedzi na pytania zadane przez Ciebie lub wymagane informacje są naszym wymogiem do umowy i ich brak może być spowodować nieukończenie realizacji umowy lub nieudzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez Ciebie.
 5. Newsletter
  Twój adres e-mail, po wyrażeniu przez Ciebie zgody, zostaje umieszczony w naszej bazie danych w celu wysyłki newslettera, w którym chcielibyśmy informować Ciebie o wydarzeniach, publikacjach lub usługach, które oferujemy i sądzimy, że mogą być dla Ciebie interesujące. Wysyłka ta jest uzależniona od udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda może zostać udzielona za pośrednictwem naszej strony internetowej, emailem, osobiście w obiekcie lub poprzez Mailchimp. W każdej chwili możesz anulować zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz na wysyłkę biuletynu i nie wpłynie to na nasze inne relacje. Wystarczy kliknąć na link „Wypisz mnie z newslettera” lub wysłać do nas email z odpowiednią prośbą na adres, z którego otrzymałeś od nas w komunikacji biznesowej.
 6. Marketing online (zgoda)
  Korzystamy z funkcji Facebooka Pixel (kod JavaScript, znajdujący się na naszej stronie internetowej), dzięki którym możemy mierzyć, optymalizować i budować nasze zasięgi potencjalnych klientów, by wyświetlać bardziej trafne reklamy w sieci społecznościowej Facebook.
  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę dostawcy
  https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
 7. Marketing bezpośredni (uzasadniony interes)
  Jeśli zostaniesz naszym klientem, możemy wysyłać Ci newsletter i ogłoszenia biznesowe dotyczące marketingu bezpośredniego. Uwzględniając zwłaszcza aktualności, imprezy promocyjne lub różne oferty naszych usług. Przesyłamy jedynie komercyjną komunikację marketingową w odpowiednim zakresie (zwykle 1 raz miesięcznie, do 3 razy w miesiącu).
  W każdej chwili możesz zmienić swoje dane osobowe, przekazane w celu marketingu bezpośredniego lub je usunąć. Wystarczy kliknąć link „wylogowanie” w otrzymanej wiadomości biznesowej lub wysłać wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą na adres, z którego otrzymałeś od nas komercyjną wiadomość.
 8. Zdjęcia (uzasadniony interes)
  Twoje ewentualne zdjęcia z naszych wydarzeń mogą być wykorzystane w rozsądnym zakresie w celu naszej promocji i podnoszenia świadomości naszego biznesu na rynku. Zawsze będziemy przetwarzać zdjęcia tylko w niezbędnym zakresie i w takiej formie, która nie będzie działała w żaden sposób negatywnie.
  Jeśli nie zgadzasz się z publikacją Twojego zdjęcia, skontaktuj się z nami przez e-mail warszawa@tepfactor.pl. Nie opublikujemy Twoich zdjęć, a te, które już zostały opublikowane, zostaną natychmiast usunięte.
 9. Analiza ruchu (uzasadniony interes)
  Do analizy ruchu na naszych stronach internetowych dostępne są pliki cookie i inne informacje zbierane za pomocą Google Analytics. Wykorzystujemy je wyłącznie do ulepszania istniejących usług i celów marketingowych.
  Dowiedz się więcej o Google Analytics na stronie
  https://www.google.com/analytics/ oraz tutaj https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics
 10. Analiza zachowania użytkownika (uzasadniony interes)
  Korzystamy z usług HotJar do anonimowej analizy zachowania naszych użytkowników strony internetowej, aby znaleźć i naprawić błędy w interfejsie użytkownika. Ta aplikacja może wykorzystywać pliki cookie do mapowania ruchu na naszej stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony http://hotjar.co.uk/index.html
  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.
 11. Inne zobowiązania prawne i uzasadnione interesy
  Dane osobowe będą przechowywane postaci kopii zapasowych naszych serwerów lub rejestrowanie wszystkich działań w celu analizy problemu i bezpieczeństwa. Ważnym sposobem dalszej manipulacji danymi osobowymi jest ich przetwarzanie do celów rachunkowości. Jednak wszystkie te sposoby są absolutnie niezbędne do naszej pracy i związane z wcześniej wspomnianymi celami.
  Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych wewnętrznych potrzeb, w szczególności do mierzenia satysfakcji klienta, optymalizacji i poprawy jakości dostarczanych produktów i usług, opracowywania produktów i ograniczania ryzyka.
  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych lub nasz uzasadniony interes.
 12. Twoje prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych
  • Prawo dostępu
  Zawsze możesz poprosić o potwierdzenie, że Twoje dane osobowe są lub nie są przetwarzane, a jeśli tak, dla jakich celów, do jakiego stopnia, komu są one udostępniane, jak długo będziemy je przetwarzać. Masz również prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, możemy jednak zażądać odpowiedniego zwrotu kosztów administracyjnych.
  • Prawo do zmiany,
  Zawsze możesz poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie Twoich danych osobowych, jeśli są niedokładne lub niekompletne.
  • Prawo do usunięcia
  Musimy usunąć twoje dane osobowe, jeśli:
  • (I) nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
  • (II) przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  • (III) sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie ma żadnych uzasadnionych powodów przetwarzania;
  • (IV) zostanie nałożony na nas obowiązek prawny lub
  • (V) Odwołanie zgody na przetwarzanie.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Do czasu rozstrzygnięcia wszelkich spornych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, nie możemy przetwarzać Twoich danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu
  Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego lub ze względu na uzasadniony interes. Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego, nie będą one już do tych celów są przetwarzane.
  • Prawo do przenoszenia
  Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które Cię dotyczą i które są przetwarzane automatycznie i na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu oraz prawo do przekazania tych danych osobowych bezpośrednio do innego administratora.
 13. Pliki cookie
  Nasze witryny wykorzystują pliki cookie (małe pliki tekstowe znajdujące się na Twoim komputerze), które obsługują strony internetowe i usługi online oraz gromadzenie danych. Możesz znaleźć szczegółowe informacje na temat używanych plików cookie i jak je wyłączyć w naszej „Polityce plików cookie.”
 14. Zgłaszanie incydentów związanych z bezpieczeństwem
  Zawsze istnieje ryzyko wycieku lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych lub ich utrata. W ramach naszej działalności dokładamy wszelkich starań, aby nie wystąpił incydent zagrażający bezpieczeństwu danych, w szczególności zapewniamy szkolenie naszych pracowników i dokonujemy starań, aby nasze rozwiązania techniczne były niezawodne. Jednak pomimo naszych najlepszych starań, jeśli wystąpi incydent zagrażający bezpieczeństwu danych i ten incydent może stanowić wysokie ryzyko dla Twoich praw i wolności, zostaniesz natychmiast poinformowany o takim fakcie.
  Informujemy o tym za pomocą podanego adresu e-mail i publikujemy odpowiednią informację na stronie internetowej, zawierająca wszystkie niezbędne szczegóły.
 15. Urząd
  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego organu powołanego w jego miejsce. Dowiedz się więcej na stronie Office (www.gioido.gov.pl )
 16. Kontakt
  Twoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:
  • wysłanie maila bezpośrednio do TEPfactor na adres warszawa@tepfactor.pl lub
  • wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres jarek.luczaj@tepfactor.pl lub
  • bezpośrednie złożenie pisemnego wniosku bezpośrednio w placówce TEPfactor.
 17. Zmiany zasad
  Nasza polityka prywatności może być zmieniana od czasu do czasu. Twoje prawa wynikają z niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany do naszej polityki prywatności zostaną umieszczone na tej stronie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, zostaniesz powiadomiony o tym fakcie drogą mailową. Poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności są archiwizowane.
  Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 11 maja 2018 roku, z poprawkami z dnia 01.09.2019.